Оплата за навчання
Оплата за стаціонарне навчання:
оплата за місяць: 350 зл
оплата за семестр: 1 900 зл
оплата за рік: 3 800 зл


Оплата за заочне навчання:
оплата за місяць: 350 зл
оплата за семестр: 1 900 зл
оплата за рік: 3 800 зл

Спеціальність

Спеціальність вибирається при подачі документів. Завдяки вибору спеціальності Ви отримаєте більш детальні знання в конкретній галузі Соціології.

  • Соціальні інновації та втручання +
    Соціальні інновації та втручання-це нові, більш ефективні методи вирішення соціальних проблем. Мінливі технологічні і економічні можливості здійснюють постійний вплив на соціальні зміни і являють собою відповідь на такі явища і процеси як: зміна бізнес-моделі, зростаюча присутність технологій у повсякденному, професійному та сімейному житті. Спеціальність призначена для осіб, зацікавлених в отриманні знань та навичок в галузі стимулювання, розвитку та управління соціальними інноваціями, які бажають у майбутньому зміцнювати регіональну екосистему розвитку соціальних інновацій, спрямованих на інкубацію нових ідей/рішень, що знижують соціальні проблеми. Випускники спеціальності зможуть розпочати роботу на посадах, пов'язаних з консультацією, плануванням і реалізацією процесів соціальних змін в державних установах, неурядових організаціях та організаціях ділового характеру.
  • Аналітик міграційних явищ +
    Спеціальність призначена для людей, які цікавляться політикою, вирішенням місцевих проблем, породжених міграцією, вирішенням проблем на ринку праці, а також соціальних проблем, що випливають з поїздок за кордон батьків і рішенням соціальних проблем (зайнятість, житло, інтеграційні процеси тощо), спричинених прибуттям на роботу іноземців. Проблеми породжені міграцією і припливом іноземців, роблять професію аналітика міграційних явищ надзвичайно бажаною на ринку праці. Метою цієї спеціальності є, насамперед, підготовка компетентних кадрових ресурсів для роботи в регіональних територіальних, соціальних службах, школах та непублічних організаціях для вирішення проблем, пов'язаних з міграцією на місцевому рівні.
  • Соціальна інформатика +
    Завдяки навчанню на спеціальності Соціальна інформатика Ви отримаєте практичні навички з розробки та використання соціально-ділових питань в ІТ-рішеннях. Випускники цієї спеціальності зможуть аналізувати дані, тестувати програмне забезпечення, розробляти нові функції, управляти ІТ-системами і впроваджувати нові рішення. Вони зможуть працювати в ІТ-компаніях, ІТ-відділах, аналітичних центрах, для яких найбільш бажаними працівниками є люди, що поєднують аспекти, пов'язані з використанням новітніх технологій, ІТ-комунікацій, з можливістю аналізу соціальних і бізнес-даних.