Технологія Креативності

В Університеті Підприємництва та Адміністрації діє Центр Креативності та Підприємництва, який спеціалізується на проведенні тренінгів та семінарів з розвитку психосоціальних навичок, необхідних для правильного функціонування як у професійній, так і в особистій сферах. У своїй діяльності вони використовують унікальну і розроблену протягом багатьох років концепцію сучасного менеджменту.

Команда складається з досвідчених фахівців і тренерів з широким спектром інтересів і різноманітним профілем освіти.

Центр Креативності та Підприємництва проводить тренінги та майстер – класи для викладачів, адміністрації Університету і студентами WSPA.

В рамках проекту під час навчання студенти вивчають модул предметів.

 

Навчання I ступеня ( Бакалаврат):

МІЖПЕРСОНАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ

Метод навчання: майстер-клас

Курс призначений для інтеграції студентів, створення атмосфери відкритості і довіри, дозволяє на подальшу ефективну роботу в групі протягом усього періоду навчання. Завдяки курсу, студенти розвивають активну і відкриту позицію по відношенню до інших, розуміння у ставленні до іншої людини і вираження своїх почуттів, переконань і думок в більш комунікативній формі.

Мета курсу:

 • дізнатися свій власний стиль спілкування;
 • усвідомлення студентом бар’єрів, що заважають міжособистісному спілкуванню;
 • створення платформи для діалогу та взаєморозуміння з людьми з іншими переконаннями та цінностями;
 • вивчення інструментів ефективного спілкування.

ОСНОВИ КРЕАТИВНОСТІ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Метод навчання: лекції та майстер-класи

Мета курсу – показати студентам, що, крім класичного, об’єктивного способу сприйняття реальності, існує ще один – суб’єктивний, який дозволяє людині творити. Лекції сприяють усвідомленню студентами їх власної суб’єктивності і формує переконаність у тому, що можна формувати своє власне майбутнє, виходячи за рамки шаблонів і стереотипів. Практичні заняття з основ креативності дають можливість свідомо змінити сприйняття реальності і подолати обмеження.

Мета курсу:

 • розвиток уяви;
 • протистояння різних поглядів, цінностей і звичної поведінки учасників занять;
 • отримання уявлення нинішньому способі мислення і дій;
 • формування нових, креативних ідей і способів вирішення проблем.

КОНСТРУКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

Метод навчання: майстер-клас

Метою курсу є отримання знань і навичок, які допоможуть використовувати ефективні засоби спілкування в різних конфліктних ситуаціях.

Мета курсу:

 • вивчення сутності та причин конфліктів;
 • усвідомлення своєї поведінки в конфліктній ситуації;
 • розширення здатності будувати позитивні відносини з іншими;
 • визначення свого власного стилю вирішення конфліктів;
 • вивчення стратегій ефективного вирішення конфліктів.

УСВІДОМЛЕННЯ ЦІННОСТІ

Метод навчання: майстер-клас

Курс призначений для визначення особистої ієрархії цінностей і управління власним майбутнім на її підставі.

Мета курсу:

 • визнання існуючих ієрархій цінностей;
 • усвідомлення зв’язку між зробленим вибором і особистими потребами і цінностями;
 • свідомий перетин власних схем і обмежень;
 • розуміння нових можливостей вибору.

ПРОЕКТУВАННЯ ВЛАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Метод навчання: проект

В рамках курсу студенти проектують власне підприємство, яке стане способом досягнення матеріального та суб’єктивного прибутку. Заняття також допомагають реалізації студентських мрій і захоплень.

Мета курсу:

 • стимулювання підприємницького хисту студентів;
 • натхнення створення нових робочих місць для себе та інших;
 • використання студентом знань та індивідуальних ресурсів;
 • розвиток навичок самостійного планування кар’єри з метою реалізації власних намірів і захоплень.


Навчання II
 ступеня (Магістратура):

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНЦІЯМИ

Метод навчання: практичні заняття

В рамках курсу студент розвиває свої професійні та особисті компетенції, а також вчиться їх використовувати в кар’єрі.

Мета курсу:

 • проектування розвитку обраної компетенції;
 • усвідомлення своїх сильних сторін і області для розвитку;
 • розвиток навичок мотивації себе і працівників до розвитку;
 • побудова навичок самооцінки і віри в свої здібності.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Метод навчання: практичні заняття

Метою занять є розвиток здатності прийняття рішень і використання цієї здатності в професійній кар’єрі.

Мета курсу:

 • розвиток здатності ефективно приймати індивідуальні рішення;
 • розвиток навичок прийняття командних рішень;
 • формування відношення відповідальності за прийняті рішення.
Skip to content