Спеціальність
  • Управлінська інформатика +
    Випускник спеціальності має знання про елементи дизайну, програмування і спеціалізованих прикладних інформаційних систем в різних галузях управління. В ході занять обговорюються проблеми, пов'язані з впровадженням і експлуатацією інформаційних систем, а також із захистом даних. Студенти вивчають питання, пов'язані з сучасними комп'ютерними засобами підтримки прийняття рішень і прогнозування, з особливим акцентом на інструменти штучного інтелекту і експертних систем.
  • Комп'ютерна графіка та проектування комп'ютерних ігор +
    Випускники спеціальності будуть підготовлені до роботи в галузях, де важливо поєднувати ІТ-знання із знаннями графічного дизайну, моделювання, обробки зображень, проектування та комп'ютерного моделювання. Випускник цієї спеціальності володіє знаннями і навичками в галузі комп'ютерної графіки, інтернет-технологій і методів обробки мультимедійної інформації. Програма навчання підготує випускників до роботи в проектах, що вимагають знання теорії, методів та інструментів створення графіки та анімації.
  • Кібербезпека та слідча інформатика +
    Метою цієї спеціальності є ознайомлення студентів з проблемами безпеки комп'ютерних мереж, комп'ютерних систем і додатків. Одночасно випускник отримає знання в галузі кібербезпеки. Все більша кількість загроз, з якими стикаються користувачі комп'ютерів, і все більша кількість злочинів, скоєних у кіберпросторі з використанням різних ІТ-пристроїв, викликають збільшення попиту на фахівців, орієнтованих на безпеку, збір і аналіз даних з пристроїв і мереж.