Оплата за навчання
Оплата за стаціонарне навчання:
оплата за місяць: 350 зл
оплата за семестр: 1 900 зл
оплата за рік: 3 800 зл


Оплата за заочне навчання:
оплата за місяць: 360 зл
оплата за семестр: 1 950 зл
оплата за рік: 3 900 зл

Спеціальність

Спеціальність вибирається на другому курсі навчання. Завдяки вибору спеціальності Ви отримаєте більш детальні знання в конкретній галузі Соціології.

  • Політика та соціальні дослідження +
    Вибравши цю спеціальність Ви отримаєте знання і практичні навички в галузі управління публічною політикою, діагнозу соціальних проблем, дослідницьких методів, управління проектами та вирішення соціальних проблем. Випускники спеціальності будуть готові самостійно розробляти теоретичні рішення і застосовувати їх на практиці на територіальному і організаційному рівні. Знання, які Ви отримаєте, знадобляться в житті та майбутній професії, перш за все, в роботі в підрозділах, які займаються соціальними питаннями на місцевому рівні, в державних установах, громадських організаціях і центрах дослідження громадської думки, або науково-дослідницьких компаніях.
  • Маркетинг, реклама і нові медіа +
    Спеціальність призначена для студентів, які хочуть працювати в сфері маркетингу, реклами та управління фірмою. В процесі навчання Ви отримаєте необхідні знання та навички в області маркетингу, брендингу, взаємовідносин з клієнтами, нових медіа, етики і психології реклами, самопрезентації та управлінні іміджем фірми. Навчання на цій спеціальності дозволить вам придбати унікальні компетенції, необхідні для функціонування на сучасному ринку праці та побудови ефективних маркетингових стратегій.
  • Професійна орієнтація +
    Спеціальність спрямована на підготовку до надання професійної підтримки в галузі планування кар'єри та навчально-професійної діяльності, підтримки у вирішенні труднощів на ринку праці, розробки і реалізації програм профорієнтації, в залежності від потреб аудиторії. Метою цієї спеціальності є, насамперед, підготовка компетентних кадрових ресурсів для роботи в установах ринку праці, неурядових організаціях, а також освітніх та навчальних закладах . Альтернативним способом почати свою присутність на ринку праці стане відкриття власного бізнесу, пов'язаного з проведенням приватної консультаційної практики, в основному в якості індивідуальних професійних консультацій.